സെക്സ് നല്ലതും ചീത്തയുമാണ്

വൈകാരികജീവിതങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു: ആൺസെക്സ് , ഇന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളും ദോഷവും.

അശ്ലീല ലൈംഗികതയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഈ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ, ആദ്യമായി, ഭാവിയിൽ സന്താനങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ ദമ്പതികൾക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ, യോനിയിൽ നിന്ന് യോനിയിൽ നിന്ന് വളരെ അധികം. നന്ദി, രണ്ടുപേരും ദീർഘകാലം പരസ്പരം ആസ്വദിക്കും.

മനോരോഗ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം പ്രകാരം, അശ്ലീല ലൈംഗികത പുതിയ സംവേദനങ്ങൾ നൽകുന്നു, വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ ഉറ്റ ജീവനെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, അത്തരത്തിലുള്ള ആന്തരികസമ്മതിക്ക് സമ്മതമാകട്ടെ, പ്രേമചരിത്രക്കാരെ തമ്മിൽ സമ്പൂർണ ആശ്രയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലൈംഗിക സംവേദനക്ഷമതയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ള മലാശയങ്ങളിൽ സോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പല സ്ത്രീകളും സാധാരണ ലൈംഗിക വേളകളേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പങ്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗുദത്തിലേയ്ക്ക് ബീജത്തിൻറെ വ്യാപനം നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് പ്രയോജനകരമാണ്, കാരണം മലാശയത്തിന്റെ ചുവരുകൾ ബീജത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ സജീവമായി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

അശ്ലീല ലൈംഗികതയുടെ ദോഷവും ഗുണവും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേയ്ക്ക് വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം ചായ്വുകളുടെ നിയമങ്ങൾ അജ്ഞാതമാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.

അശ്ലീല ലൈംഗികത എന്താണ്?

പ്രൊജസ്റ്റോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു, ആവാം ലൈംഗികത നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും, അതിനാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനായി പ്രതിമാസം 2-3 തവണ കൂടുതലുണ്ടാകരുത്.

റക്റ്റൽ മ്യൂക്കോസ നേർത്ത ഘടനയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, എയ്ഡ്സിനു സംരക്ഷണം നൽകാൻ അവൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി കോശത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഉയർന്നതാണ്, ഗുളിക ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, വിള്ളലുകളുടെ നാഡീവ്യൂഹം , മലാശയത്തിന്റെ പ്രോലെസ്സ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല.