മേറ്റ് - ഉപയോഗപ്രദമായ സവിശേഷതകളും കണ്ടീഷനുകളും

ചായ എല്ലാ ചത്തുകളിലും ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുടിൽ മുകളിൽ ഒരു മത്തങ്ങ - ശരിയായ പാനീയം ഒരു കലാചാടിനെ കാണേണ്ടതാണ്. ഇണചേരുന്ന ചായയുടെ ഗുണകരമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇന്ന്, തീർച്ചയായും, ചായയ്ക്ക് മത്തങ്ങകൾ കട്ടിംഗും ഉണങ്ങിയും ഏർപ്പാടാക്കുകയാണ്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, തടി, വെള്ളി എന്നിവയുടെ കാലേബിസ്. ഈ പാത്രങ്ങൾ ഇണയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. നിങ്ങൾ സുഗന്ധമുള്ള പാനീയം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ച് അവർ വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ വരുന്നു. വലിയ കബനികൾ ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഓരോ തേയില മദ്യപാനത്തിനു വേണ്ടിയും രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്, പകരം, ഇണയെ.

ഇണയെ മേയിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും എങ്ങനെ?

ടീ ഒരു പ്രത്യേക വഴിയിൽ കഴിക്കും. ആദ്യം, അത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വാല്യു 1/4 ആണ്, അതിനുശേഷം തണുത്ത വെള്ളം മെല്ലെ കാലേബസിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. മൂന്നുമിനിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴുകുന്നു. ചുട്ടുതിളക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കൃമിക്കുന്ന ഇണയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു ചടങ്ങുപോലെയാണ്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തിരക്കില്ലാതെ, ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ നടക്കുന്നു.

അവർ ഇണചേരുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രുചി വളർത്തുന്നതിന്, ചിലപ്പോൾ ചായ റോസാപ്പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വാനില, പഴം ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ അല്പം പോലും. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു തിളപ്പിക്കുകയോ തിളപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇണചേരുന്നതു പഞ്ചസാരയോ തേനേയോ ആകാം. പൊതുവേ, ശരിക്കും ത്യജിച്ച് രുചി ഗുണം കൊണ്ട് അസാധാരണമായ, ശുദ്ധമായ പാനീയം മാറുന്നു.

ടീ ഇണയുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച്

ഇണചേരൽ ചായയുടെ പ്രയോജനം അതിൽ ഒരു അവിശ്വസനീയമായ അളവ് പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

ഔഷധ പാനീയം ഘടനയിൽ ആണ്:

പല ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും സൌഖ്യമാക്കാനുള്ള കഴിവിനൊപ്പം തേയിലയും അത്തരം ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇണയുടെ സ്വഭാവം വളരെ മാന്ത്രികമാണ്.

ടീ ഇണയുടെ ഗുണകരമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

മനുഷ്യർക്ക് ധാരാളം ഉപയോഗപ്രദമായ വസ്തുക്കളുണ്ട്, അവ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ സംയുക്തങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുടിക്കാൻ നല്ലതാണ്:

നന്നായി കുടിക്കുക ശരീരം എല്ലാ ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തേയിലയുടെ തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് മറക്കരുത്. ഇണചേരാനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ സവിശേഷതകളും തേയിലയുമൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും പഠിക്കേണ്ടതാണ്.

ചായയിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ?

ഇണചേരൽ സാധ്യതയുള്ള അർബുദം ക്യാൻസറുമായും ബന്ധമുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ രോഗനിർണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നനാളം തകർന്നുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ധാരാളം തേയില കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കുടിവെള്ളത്തിൽ കുടിപ്പാൻ അസാധ്യമാണ്.

ഒരു ആരോഗ്യവാനായ വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആഴ്ചയിൽ പല പാനീയങ്ങളുമായി ഒരാളെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പരിഭ്രാന്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്.